Forbrukslån: Slik går man fram for å refinansiere

Forbrukslån: Slik går man fram for å refinansiere

Et forbrukslån er et lån man kan ta opp hos en bank eller et finansieringsforetak, uten at man må stille med sikkerhet i eiendeler. Man kan ta opp flere forbrukslån, men det fører gjerne til en del utgifter. Derfor er det mulig å refinansiere lånet eller lånene hos banker som for eksempel Svea. Det kan være økonomisk gunstig å refinansiere, og man kan dermed spare inn litt ekstra penger. Flere banker har dette tilbudet.

Å refinansiere betyr rett og slett at man tar opp et nytt lån for å betale eksisterende lån. Hvis man for eksempel har flere forbrukslån man må betale ned på, kan det være varierende og høye renter på disse lånene. I tillegg vil man også kunne unngå å måtte betale flere gebyrer enn nødvendig. Om man derimot samler disse forbrukslånene inn i ett, stort lån, kan det være at man får bedre lånebetingelser på dette refinansierte lånet.

Nye lånebetingelser

Regjeringen valgte å fastsette en ny forskrift som regulerer forbrukslån i februar i 2019. Dette er fordi det har vært en stor økning i antall forbrukslån de siste ti årene. Før utgjorde forbrukslån rundt 2 % av den samlede gjelden i norske husholdninger. Fram til nå har den steget til 4 %. I tillegg har det også vært en del mislighold av disse forbrukslånene, og akkurat det bekymret mange politikerne på Stortinget.

I første omgang gjelder forskriften ut desember i 2020. Finansdepartementets mål med forskriften var å regulere markedet for forbrukslån i større grad enn det ble før. Med de nye reguleringene, er det ikke lenger mulig å få forbrukslån som er mer enn fem ganger større enn egen årsinntekt. I tillegg skal nedbetalingstiden være på fem år. Bankene er også pliktige til å foreta kredittvurderinger av potensielle låntakere, for å vurdere hvorvidt de har mulighet til å betjene lånet.

Uten sikkerhet

Hvis man ønsker å refinansiere forbrukslån, er det flere måter man kan gå frem på. Én mulighet, er å refinansiere uten å stille med sikkerhet. Dermed blir det et lån med samme utgangspunkt som det eller de opprinnelige forbrukslånene. Endringen ligger i at man kan redusere antall fakturaer, og kan få en annen rente. En annen fordel er at man kan få skattefradrag for refinansiering av lån. Det gjelder også for utgifter ved flytting av lån til en annen bank.

Samtidig er det vel verdt å merke seg at det ligger noen begrensninger på refinansiering i forskriften om forbrukslån. Ifølge § 5 i forskriften kan ikke det refinansierte lånet overstige lånet eller lånenes størrelse på refinansieringstidspunktet. Det vil si at man kan ikke øke summen på lånet med refinansieringen, man kan bare endre betingelsene. Summen på renter og eventuelle andre kostnader skal heller ikke øke ved en refinansiering, sammenlignet med kostnadene på det eksisterende lånet.

Med sikkerhet

En annen mulighet man kan velge, er å refinansiere med sikkerhet. Det betyr at man kan først ta opp forbrukslån uten sikkerhet, for deretter å refinansiere og for eksempel stille med sikkerhet i egen bolig. Én fordel med å refinansiere med sikkerhet, er at man kan ende opp med å få en lavere effektiv rente. Der vil det altså kunne være en del penger å spare inn. Sikkerhet i for eksempel bolig anses som tryggere av bankene.

Noen ganger er det sånn at man kan støte på problemer med refinansiering. Det gjelder spesielt hvis man har fått betalingsanmerkninger. Betalingsanmerkninger er noe man kan få, hvis man ikke klarer å betale inn en sum man skylder. Da vil man bli registrert i et sentralt register. Noen banker tilbyr allikevel refinansiering, til tross for betalingsanmerkninger. Da må man gjerne stille sikkerhet i bolig. Dette er et ønske fra bankene, for at det skal være mindre risiko ved lånet.

Hvordan gå fram for å refinansiere

Når man skal søke om refinansiering av lån, bør man først og fremst sette seg inn i vilkårene til den aktuelle banken. Ettersom bankene står fritt til å sette egne krav, kan det derfor være variasjoner. Det vil også kunne være forskjell på hva slags renter de for eksempel tilbyr. Deretter må man bestemme seg for om man ønsker refinansiering med eller uten sikkerhet. Dette vil mest sannsynlig påvirke hvilke betingelser banken velger å tilby.

Uansett om man skal søke om refinansiering med eller uten sikkerhet, vil de fleste banker ha et eget skjema på nettsiden man kan fylle ut. Der vil de be om den informasjonen de trenger for å kunne avgjøre om man skal få lånet eller ikke. Skal man søke om refinansiering med sikkerhet, må man gjerne dokumentere verdien på boligen. Det er også vanlig at man må vise lønnsslipper og ha vært statsborger i en gitt tidsperiode.

Økte besparelser

  • Refinansiering gir reduserte renteutgifter
  • Mulig å bli kvitt gjelden raskere

Ved refinansiering av lån, er det lurt å se hvilke ulike tilbud man kan få. Et godt tips da, er å bruke tid på å undersøke flere bankers lånetilbud. Man vil ikke få vite nøyaktig hva effektiv rente blir med en gang, så derfor er det smart å diskutere det med banken før man signerer lånepapirene. Refinansiering kan allikevel være en fordel, hvis man ønsker å redusere den effektive renten, og få bedre oversikt over egen økonomi.