Hva refinansiering betyr

Hva refinansiering betyr

Refinansiering er ifølge Wikipedia å ta opp ett nytt lån for å erstatte ett eller flere eksisterende lån man har. Målet er å få lavere rentekostnader og bedre betingelser på lånet hver måned samlet sett. Den totale nedbetalingstiden blir lengre, men med lavere effektivt rentenivå. Dette gir bedre økonomisk oversikt da man har ett større lån å forholde seg til i stedet for flere mindre.

Ved å samle flere mindre lån i ett større lån vil man totalt få mindre rentekostnader hver måned. Dette gir forutsigbarhet og man har bedre oversikt over egen økonomi. Små lån har oftest dyre rentekostnader, og om man har kredittkortgjeld i tillegg vil det være lurt å samle disse i ett større lån. Større lån med sikkerhet har også bedre lånebetingelser totalt sett.

Hva som skal til for å få refinansiering

For å få refinansiering må enkelte kriterier være oppfylt. Det første man må ha er oversikt over hvor mye gjeld man har. Når dette er klart kan man ta kontakt med banken. Det er kun banken som kan svare på om man får refinansiere, men man bør tenke gjennom noen ting på forhånd. Har man betalingsanmerkninger vil det ofte gi negativt svar på en refinansiering.

Det er altså flere ting som må være på plass før en eventuell refinansiering, som oversikt over økonomien. Man bør vite hvor mye man klarer å betale i totale lånekostnader hver måned. Har man betalingsanmerkninger, vil man i mange tilfeller få nei fra banken, spesielt om man benytter digitale løsninger for å søke. I tillegg er det negativt om man har søkt om refinansiering flere ganger tidligere.

Om man tror man ikke får refinansiering

Hvis man tror at man ikke får refinansiert smålån og kredittkortgjeld er banken stedet å starte. Et personlig møte er det aller beste. Det er viktig å treffes ansikt til ansikt. Selv om man har betalingsanmerkninger eller ikke har helt oversikt, er det mulig å forsøke likevel. Man får kanskje beskjed om noen kriterier som må oppfylles, og klarere oversikt over hva som må gjøres for å få refinansiere.

Det beste er å ha full oversikt når man kontakter banken – ha en plan for tilbakebetaling, samt oversikt over egen økonomi. I tillegg bør man vite hvor mye gjeld man har. Om man har betalingsanmerkninger bør man prøve å få disse fjernet, ved å tilbakebetale gjelden som gav anmerkningene, eller å ta kontakt med banken før det går så langt at man får betalingsanmerkninger.

Noe å tenke på før man kontakter banken

Om refinansiering er veien å gå, er det enkelte ting å tenke på. Det kan være fristende å ta opp litt ekstra lån dersom det er økonomi til det. Det bør man absolutt ikke gjøre. Ved å refinansiere får man ikke lavere lån, men kostnadene hver måned reduseres. Så det bør unngås å låne ekstra selv om banken tilbyr dette. Slik kan man unngå luksusfellen.

Det er viktig å sjekke hva banken tilbyr av rente. Man må sørge for at rentekostnadene blir lavere på det nye lånet, ellers vil det naturlig nok ikke lønne seg. Det kan være lurt å kontakte ulike banker for å høre hva de kan tilby, hva slags rentekostnader man kan regne med og hva slags kriterier som kreves av søkeren. Bankene vil alltid være behjelpelige.

Sikkerhet på nytt lån

Skal man refinansiere og ta opp ett nytt lån trenger man selvfølgelig en sikkerhet. For de aller fleste vil det si at det trengs sikkerhet i bolig. For å få refinansiere er det helt nødvendig å kunne stille en sikkerhet for lånet. Om man allerede har et boliglån kan man refinansiere dette, og få de dyre og mindre lånene inn i det eksisterende boliglånet.

Banken avgjør om det er mulig å refinansiere et boliglån sammen med mindre lån. For å få til dette vil banken se på blant annet søkers betalingsevne, dvs. at det er mulig å betjene lånet etter at andre utgifter er betalt. Ved en eventuell renteoppgang skal man tåle en økning på 5 %. I tillegg må verditakst på boligen være høy nok for å dekke det totale nye lånet.

Faktorer bankene benytter for vurdering av låntakere

  • Betalingsevne – fast inntekt og mulighet til å tilbakebetale lånet
  • Betalingsvilje – ved mange inkassosaker og anmerkninger kan banken vurdere å avslå et lån
  • Gjeld – total gjeld
  • Egenkapital – oppsparte midler

Bankene benytter ulike kriterier for gi ut refinansieringslån med sikkerhet i bolig. Dette vil også gjelde dersom man skal refinansiere uten sikkerhet. Betalingsevnen forklarer inntekten, og om man kan betjene lånet. Betalingsviljen sier noen om viljen til å betale. Dersom man har mange inkassosaker og betalingsanmerkninger hjelper det lite med god inntekt. Ved godkjenning av et nytt lån vil bankene samtidig se på søkerens totale gjeld, og en eventuell egenkapital.